течен, органичен, биотор, стимулатор за растежа на растенията, био-коктейл, хранителна добавка и почвен подобрител

към магазина за покупка

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРОДУКТА

БИOХУМАКС® е ефективен и се прилага при зърнени култури (пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, сорго, овес), бобови култури (соя, боб, грах, фий, фъстъци, бакла), технически култури (лен, коноп, памук, тютюн, рапица и др.), овощни, зеленчукови, клубени и маслодайни култури. Агротехническите възможности за приложението на продукта са: Почвено(пръскане/поливане на земята) с цел рекултивация на кисели и/или слабо плодородни почви, Вегетативно (пръскане на листната маса) с цел повишаване на добива от готова продукция и подобряване вкусовите и здравословни качества на храните, Третиране на посевен материал (семена и разсад) с цел по-висок процент на покълване, поникване и прихващане след сеитба и/или засаждане. Дозите на приложение са сравнително ниски, което го прави удобен и лесен за употреба.

СЪСТАВ НА ПРОДУКТА

БИOХУМАКС® съдържа макро и микро елементи в усвоима за растенията форми, спори на почвени микроорганизми >26 000 000 / g, структурирана вода. Продукта отговаря на изпитвателен протокол издаван и съпровождащ всяка произведена партида от акредитираната лаборатория за контрол и изпитване на торове. Номера на изпитвателния протокол за съответствие се отпечатва на продуктовия етикет.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПОЛУЧАВАНЕ

БИOХУМАКС® се получава като студен воден извлек от Уормкомпоста с добавени към него естествени растителни суровини богати на микро и макро елементи. Уормкомпоста се добива по технология за отглеждане на червени калифорнийски червеи, които се хранят с оборски тор от конски и биволски органични отпадъци в определено съотношение с оглед постигане на оптимален био-химичен състав при крайния продукт.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА НА БИOХУМАКС®

Продукта е в течна форма, тъмно кафяв цвят, без характерен мирис, киселинността е в граници 8 до 9 Рh. Не променя своите качества при съхранение на температурен режим в границите от 5 до 25 С. Срокът на годност е 36 месеца от датата на производство.